Tathagata Dust

2013

newspaper, eraser shavings

exhibition view:

TSUSHIMA ART FANTASIA 2013, 2013

>

<